Omgaan met trage bestuursorganen

Omgaan met trage bestuursorganen

Twee keer vier weken. Zo lang mag een bestuursorgaan maximaal doen over een Wob-besluit. Het komt echter geregeld voor dat je langer dan de wettelijke termijn op een besluit en bijbehorende documenten moet wachten. Moet je machteloos toezien?   “Het...
Ook handig: vraag een databestand

Ook handig: vraag een databestand

De Wet openbaarheid van bestuur regelt het verzoeken om en het openbaar maken van informatie die is vastgelegd in documenten. Een bestuursorgaan hoeft geen nieuw document voor de verzoeker te maken. Toch kun je daarom vragen. Je kunt achter het net vissen als je...
Anticiperen op weigeringen

Anticiperen op weigeringen

De Wob biedt bestuursorganen een uitgebreid arsenaal aan redenen om informatie te weigeren. De gevleugelde uitdrukking ‘Wobstructie’ geeft aan dat ze die ook gretig gebruiken. Maar je kunt voorkomen dat er niks van je verzoek overblijft. Je krijgt een tip dat bij een...
Naar de bezwarencommissie?

Naar de bezwarencommissie?

Als je het niet eens bent met de beslissing op je Wob-verzoek kun je in bezwaar gaan. Je dient een bezwaarschrift in en vermeldt de gronden, waarop je bezwaar maakt. Je kunt daarna naar de hoorzitting van een bezwarencommissie.  Altijd doen? Wanneer je een...