Heleen Ekker en Reinalda Start volgen voor NOS Nieuws al jarenlang de problemen in Groningen door de gaswinning. In 2015 vragen ze met een beroep op de Wob om documenten die hopelijk antwoord kunnen geven op de vraag waarom er in 2013 zoveel gas is gewonnen terwijl de toezichthouder juist had geadviseerd de productie snel naar beneden te brengen in verband met de aardbevingen.

Na lang wachten krijgen ze een forse ordner met documenten. Daaruit blijkt dat Shell en Exxon een dikke vinger in de pap hebben. De directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken heeft, zo blijkt, in november 2005 afspraken gemaakt met de oliemaatschappijen over het niveau van de gaswinning tot ver na 2015. “In feite is hiermee een afspraak gemaakt over het (sic) gehele resterende productie van het Groningen veld vanaf 2006”.

Het kabinet zit daardoor klem. De Tweede Kamer is er ook nooit over geïnformeerd. Uit de stukken bleek ook dat Shell en Exxon de afgelopen tien jaar voortdurend hebben geprobeerd de gaswinning op te voeren. Discussies met het ministerie werden geregeld gewonnen door de oliebedrijven.