In september 2018 berichtten Nieuwsuur en Trouw in een gezamenlijk onderzoeksproject dat de financiële en materiele steun die Nederland heeft gegeven aan Syrische rebellengroepen die mensenrechten schonden of eerder door het OM als ‘terroristisch’ waren bestempeld. In dat kader hadden Milena Holdert en Ghassan Dahhan ook acht wob-verzoeken gedaan, maar die waren op het moment van publiceren allemaal afgewezen.

Twee maanden later komen er alsnog documenten vrij. Die tonen aan dat bijna alle geleverde goederen zijn ingezet in de gewapende strijd, dit in tegenstelling tot wat minister Blok van buitenlandse zaken steeds heeft beweerd. In de documenten worden ook namen genoemd van strijdgroepen die tot dan golden als staatsgeheime informatie. Een foutje van het ministerie. De journalisten winnen begin 2019 een Loep met hun verhalenreeks. Zie de betreffende Nieuwsuur-artikelen hier en hier. Voor Trouw klik hier en hier.