Naar de bezwarencommissie?

Naar de bezwarencommissie?

Als je het niet eens bent met de beslissing op je Wob-verzoek kun je in bezwaar gaan. Je dient een bezwaarschrift in en vermeldt de gronden, waarop je bezwaar maakt. Je kunt daarna naar de hoorzitting van een bezwarencommissie.  Altijd doen? Wanneer je een...