Ook handig: vraag een databestand

Ook handig: vraag een databestand

De Wet openbaarheid van bestuur regelt het verzoeken om en het openbaar maken van informatie die is vastgelegd in documenten. Een bestuursorgaan hoeft geen nieuw document voor de verzoeker te maken. Toch kun je daarom vragen. Je kunt achter het net vissen als je...