Intern beraad met externe partijen

Intern beraad met externe partijen

Documenten niet verstrekken wegens ‘intern beraad’ tussen de overheidsorganisatie en een andere partij, zelfs als dat een bedrijf is? Dat is geen onmogelijke tegenstelling. Maar een bestuursorgaan mag niet elk overleg ‘intern beraad’ noemen....
Weigering moet per alinea gemotiveerd

Weigering moet per alinea gemotiveerd

Mag een bestuursorgaan een heel document weigeren omdat sommige delen ervan uit ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ bestaan? Dat mag niet, maar gebeurt toch. En dan moet je zo’n hardleers bestuursorgaan tot de orde roepen. Een bestuursorgaan mag weigeren...
Anticiperen op weigeringen

Anticiperen op weigeringen

De Wob biedt bestuursorganen een uitgebreid arsenaal aan redenen om informatie te weigeren. De gevleugelde uitdrukking ‘Wobstructie’ geeft aan dat ze die ook gretig gebruiken. Maar je kunt voorkomen dat er niks van je verzoek overblijft. Je krijgt een tip dat bij een...