Kijk bij het orgaan waar je wilt Wobben, of zij speciale Wob-tips hebben voor het omgaan met Wob-verzoeken. Daaruit kun je vaak distilleren hoe er bij hen wordt omgegaan met Wob-verzoeken. Ook kun je vaak zien hoe je een verzoek beter kunt opstellen.

Een leerzaam voorbeeld zijn de tips van het interdepartementaal Wob-overleg (IWO), waarin bijvoorbeeld wordt gezegd hoe om te gaan met emails.

Er wordt ook duidelijk aangegeven wat er gedaan wordt om de informatie ontoegankelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld de tip gegeven meer de telefoon te gebruiken als het om procedures gaat, en chatfuncties te gebruiken met geen of korte bewaartermijn!

Zie: ‘Vuistregels, tips en tricks e-mailarchivering en WOB’ , een PDF document:

https://www.informatiehuishouding.nl/documenten/richtlijnen/2018/04/16/vuistregels-en-tips-e-mailarchivering-en-wob