De Wet open overheid moet aanmerkelijk verbeterd worden voordat hij rechtsgeldig wordt. Dat vragen vijf journalistieke organisaties, waaronder de VVOJ, in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voor de Woo dat volgende week in de Kamer wordt behandeld, gaat de organisaties lang niet ver genoeg.

De brief aan de woordvoerders van de politieke partijen vraagt om een aantal verbeteringen aan te brengen voordat ermee wordt ingestemd.

1. Roep de regering op maatschappelijke en mediaorganisaties een plek te geven in het WooAdviescollege.

2. Dwing digitale standaarden voor informatieontsluiting af via het Forum Standaardisatie.

3. Neem een transparantieregister op in de wet. Het eerdere idee van een bestandenregister heeft het niet gehaald. Op zijn minst een register op dossier- of thema-niveau is noodzakelijk om inzichtelijk te maken over welke soort data Nederlandse overheden beschikken.

4. Stel een onafhankelijke ‘informatiecommissaris’ aan die als een soort ombudsman kan optreden bij geschillen tussen burger of journalist en overheid.

5. Halveer de beslistermijn voor informatieverzoeken.

6. Het aantal (semi-) overheidsorganisaties dat onder de Woo valt moet worden uitgebreid.