In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben verschillende journalistieke organisaties – waaronder de VVOJ – dringend gevraagd om het voorstel voor de nieuwe Wet open overheid (Woo) aan te passen. De brief komt vlak nadat het wetsvoorstel naar de Kamer is gegaan en daar behandeld gaat worden.

De organisaties willen dat er het transparantieregister terugkeert in de wet, dat beslistermijnen korter worden, dat er een onafhaneklijke informatiecommissaris komt en dat meer (semi-) overheidsorganisaties onder de nieuwe transparantiewet gaan vallen.

Verdrag van Tromsö

“Ons appel is kortom: maak van dit moment en dit wetsvoorstel gebruik om een echt open overheid te worden. Dat kunt u doen omdat het nodig is: het publieke debat roept luid om meer transparantie. U kent net als wij de vele actuele aanleidingen daartoe. Bovendien voldoet de wet in huidige vorm simpelweg niet aan het Verdrag van Tromsø uit 2009, waarin een verregaande toegang tot overheidsinformatie is vastgelegd. Dat verdrag kwam er nota bene mede dankzij Nederland, maar is nog altijd niet door onze regering ondertekend.”

De brief is ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Genootschap van Hoofdredacteuren, Open State Foundation, NDP Nieuwsmedia en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Informatiepositie

“We vragen u ook in te zetten voor een ruimhartiger Wet open overheid omdat het hoort. Omdat wij allemaal willen leven in een land waarin de overheid de intrinsieke wil heeft om zo open als mogelijk te zijn. Om haar eigen controleerbaarheid te faciliteren, en iedere burger een gelijke informatiepositie te gunnen. Openbaarheid is een voorwaarde voor het goed functioneren van democratie en pers.” Meer transparantie leidt verder aantoonbaar tot meer vertrouwen in de politiek en het bestuur, aldus de ondertekenaars.