Persoonlijke beleidsopvattingen toch niet geschrapt als weigeringsgrond. VVOJ teleurgesteld.