De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 oktober het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo) en de wijzigingen die in een novelle zijn voorgesteld, aangenomen. De Wet open overheid vervangt in de loop van volgend jaar de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur.

De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Dat zal naar verwachting vooral gebeuren door zogeheten actieve openbaarmaking, dat is het op eigen initiatief publiceren van documenten. Voor de passieve openbaarmaking, waar journalisten vaak een beroep op doen, vormt de Woo geen verbetering ten opzichte van de Wob. De weigeringsgronden blijven immers dezelfde als in de Wob.

Alleen CDA en ChristenUnie tegen

Het wetsvoorstel en de novelle kregen steun van de VVD, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, PVV en PvdD. De fracties van CDA en ChristenUnie stemden tegen. De SGP-fractie stemde vóór de novelle, maar tegen het initiatiefvoorstel. De OSF-fractie was afwezig.

De wet wordt per 1 mei 2022 van kracht. Dan zou ook het digitale Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) beschikbaar moeten zijn maar inmiddels is duidelijk dat het tegen die tijd nog onvoldoende ontwikkeld zal zijn en dat nog niet alle overheden aangesloten zullen zijn.

“Weinig openbaarheid”

Wob-deskundige Roger Vleugels reageerde op twitter bitter op de stemming: “Nederland heeft er definitief voor gekozen om internationaal te blijven horen bij de landen met weinig openbaarheid”.