De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet binnen twee maanden een nieuwe beslissing nemen op een Wob-verzoek van Zembla over granuliet. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. Volgens de rechtbank is bepaalde informatie ten onrechte niet openbaar gemaakt.

Zembla, het onderzoeksprogramma van BNNVARA, verzocht met een beroep op de Wob om openbaarmaking van documenten die te maken hebben met granuliet. Granuliet wordt gebruikt voor het ondieper maken van waterplassen. Naar aanleiding van dat verzoek heeft de minister een aantal documenten openbaar gemaakt, maar een deel ook niet. De rechtbank vindt dat er meer informatie openbaar moet worden gemaakt omdat er sprake is van emissie (uitstoot) van granuliet in het milieu. Voor emissiegegevens gelden ruimere openbaarmakingsregels dan voor andere overheidsinformatie, waaronder gewone milieu-informatie.

Invloed op langere termijn

De rechtbank vindt dat ook analyses over de aard van granuliet, de samenstelling en de gegevens over de mogelijke invloeden die deze emissies op kortere of langere termijn op het milieu hebben, openbaar moeten worden gemaakt. De rechtbank draagt de minister op opnieuw op het WOB-verzoek te beslissen en daarbij de uitspraak van de rechtbank in acht te nemen.

Over de Maas

Zembla heeft verschillende uitzendingen gemaakt over granuliet (onder andere hier en hier) en is naar aanleiding daarvan verwikkeld geraakt in een gerechtelijk geschil met het bedrijf Bontrup dat granuliet in natuurplas Over de Maas stortte. Zembla-eindredacteur Manon Blaas is blij met de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Ze noemt het “goed voor ons en voor de onderzoeksjournalistiek”.