Doe je voordeel met tips van VVOJ’s Wob-werkgroep. Heb je zelf een suggestie voor een tip of voor een onderwerp, waarover je wel een tip zou willen lezen, meld dit dan via wobvvoj@gmail.com.

Geheime stukken te wobben

Verschillende organen van de lokale overheid kunnen stukken geheim verklaren: het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, een commissie. Maar ‘geheim’ is geen reden een Wob-verzoek af te wijzen. Je kunt ze gewoon wobben. B en W, de raad en een...

Kopieerkosten voorkomen

Kopieerkosten voorkomen

De overheid mag geen kosten rekenen voor het opzoeken van informatie en het lakken van documenten, maar wel voor het verstrekken van kopieën. Bij grote Wob-verzoeken kan dat aardig oplopen. Voorkom al in je verzoek verrassingen. Overheidsorganisaties zien...

Verzoek preciseren. Of inperken?

Bestuursorganen reageren op een Wob-verzoek nogal eens met de uitnodiging voor een gesprek. Ze willen dat je je verzoek komt ‘preciseren’. Maar bedoelen daar veelal mee: inperken. Bereid je voor, wees alert en geef niet te gauw toe. Soms gaat zo’n uitnodiging gepaard...

Intern beraad met externe partijen

Intern beraad met externe partijen

Documenten niet verstrekken wegens ‘intern beraad’ tussen de overheid en een andere partij, zelfs als dat een private partij is? Dat is helaas geen onmogelijke tegenstelling. Maar niet elk overleg mag zomaar tot ‘intern beraad’ worden bestempeld.

Leg mondelinge afspraken schriftelijk vast

Leg mondelinge afspraken schriftelijk vast

Na een maandenlang slepend Wob-verzoek wil je niet voor verrassingen komen te staan. Zorg dat je alle afspraken met het bestuursorgaan schriftelijk laat vastleggen!

Weigering moet per alinea gemotiveerd

Weigering moet per alinea gemotiveerd

Mag een bestuursorgaan zomaar een heel document weigeren omdat sommige delen ervan ‘intern beraad’ zijn? Zeker niet, maar daar moet je een hardleers bestuursorgaan wel op wijzen.

Noem bestuurlijke aangelegenheid

Noem bestuurlijke aangelegenheid

De verzoeker moet aangeven onder welke bestuurlijke aangelegenheid het Wob-verzoek valt. Dat is niet hetzelfde als het onderwerp, waarop het verzoek betrekking heeft.

‘Document’ is ook WhatsApp-bericht

‘Document’ is ook WhatsApp-bericht

Met een beroep op de Wob vraag je informatie op die is vastgelegd in documenten. Dat zijn voor de hand liggende papieren als vergaderverslagen, onderzoeksrapporten en brieven. Maar nog meer, waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt.

Afdrukken, ondertekenen, scannen

Afdrukken, ondertekenen, scannen

Een belangrijke, en vaak vergeten. stap: zorg dat je altijd kopieen maakt van je eigen communicatie met de overheid over je Wob-verzoek.

Omgaan met trage bestuursorganen

Omgaan met trage bestuursorganen

Helaas komt het geregeld voor dat een verzoeker langer dan de wettelijke termijn op een besluit en bijbehorende documenten moet wachten. Moet je machteloos toezien?